Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnosť všetkých svätých

„Spas ľud svoj, Pane, daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svojím Krížom.“

 Len v Kríži nášho Pána Ježiša Krista je spása, nádej, láska.

V tomto duchu sa niesla aj dušičková slávnosť na cintoríne v Smižanoch v nedeľu, 1. novembra, v popoludňajších hodinách. Vo veľkom počte zúčastnených a za pekného počasia si prišli uctiť a zapáliť sviecu na hroboch svojich blízkych mnohí veriaci. Tento sviatok bol umocnený aj posvätením nového kríža. Starý kríž doslúžil, podľahol poveternostným vplyvom svojho veku. A tak vedenie obce Smižany rozhodlo, že  starý kríž nahradí novým.

V mene Farského úradu v Smižanoch sa chceme poďakovať za zhotovenie nového kríža p. Františkovi Antalovi a všetkým tým, ktorí pomáhali pri osadení nového kríža, ktorý slávnostne posvätil správca farnosti o. Leonard Lasota so spolubratmi pallotínmi a množstvom veriacich.

„Pane daj, aby sme pohľadom na Tvoj Kríž vždy načerpali nových síl.“

Pridať komentár