Oázy detí a mládeže

Hneď ako sme sa vrátili z Levočskej púte, naše kroky viedli do Nižných Repáš. V malebnej dolinke a ešte malebnejšej dedinke sme prežili dvojtýždňové duchovné cvičenia – Oázu, v dvoch turnusoch. V rámci prvého turnusu sa uskutočnila Oáza Božích detí. Dva týždne sme sa spolu hrali, modlili a prežívali drobné...

pokračovať v čítaní