Zatiaľ žiadne komentáre

Ďakovná sv. omša a pooázová opekačka

Po spomínaných oázach sa deti a mládež stretli dňa 3. augusta 2015 vo farskom kostole, na ďakovnú sv. omšu za tieto oázy, ktoré mohli v Božej milosti a radosti zažiť.

Počas sv. omše sa spievali detské a mládežnícke piesne, a taktiež miništranti boli po dlhšom čase v hojnom počte.

Na záver sv. omše pozval o. Kristián spolu s o. Leonardom oázistov a ich rodiny na opekačku na farskú záhradu. S opekačkou bol spojený futbal a volejbal. Taktiež nechýbalo medzi oázistami zdieľanie zážitkov z prežitých oáz.

Fara a farská záhrada znova ožili smiechom a radosťou.

Pridať komentár