Zatiaľ žiadne komentáre

Oázy detí a mládeže

Hneď ako sme sa vrátili z Levočskej púte, naše kroky viedli do Nižných Repáš. V malebnej dolinke a ešte malebnejšej dedinke sme prežili dvojtýždňové duchovné cvičenia – Oázu, v dvoch turnusoch.

V rámci prvého turnusu sa uskutočnila Oáza Božích detí. Dva týždne sme sa spolu hrali, modlili a prežívali drobné i väčšie ťažkosti letných dní. Všetko sme robili ako veľká rodina. Detskej oázy sa zúčastnilo 65 detí spolu s animátormi, tetou kuchárkou a o. Leonardom, ktorý túto oázu viedol.

Po ukončení detskej oázy, sa konala Oáza novej cesty pre mládež. Tejto oázy sa zúčastnilo 24 účastníkov z rôznych miest Slovenska a viedol ju o. Kristián spolu s animátormi a tetou kuchárkou. Mladí každý deň spoznávali nejakého svätca, ktorý ich počas daného dňa viedol. Taktiež sa stretli so skautmi, ktorí v tom čase stanovali v lesoch Nižných Repáš a spoločne slávili sv. omšu v krásnej prírode.

Počas týchto spomínaných oáz, sa konala v Česku v obci Strážov Oáza nového života, ktorej sa zúčastnili aj mladí Smižančania. Táto oáza bola zaujímavá v tom, že sa na nej stretli mladí z rôznych kútov Česka, Poľska a Slovenska (my, Smižančania). Medzinárodnú oázu v Strážove viedol o. Richard Polák – novokňaz a zúčastnilo sa jej 13 účastníkov spolu s animátormi. Na tejto oáze sa spočiatku vyskytla jazyková bariéra, no s pomocou Ducha Svätého sme ju zvládli prelomiť a tak každý zvládol nielen rozumieť reči toho druhého, ba aj rozprávať v jeho cudzom jazyku.

Pán Boh sa počas týchto oáz o nás staral. Pripravil nám skvelý čas s Ním a kamarátmi, plný zábavy, radosti, lásky, porozumenia, lebo ako povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Mt18,20

Tak čo viac si priať? Kde je Boh, tam je plnosť všetkého Wink.

Pridať komentár