KARNEVAL

V sobotu 25. januára sa v našej farnosti uskutočnil karneval. Miestom konania tejto zábavy sa vďaka dobrej spolupráci medzi ZŠ Povýšenia sv. Kríža a farským úradom bola práve ZŠ. Karneval sa niesol v duchu dobrej nálady a radostnej atmosféry. Zabávali sme sa tancom, hrami, papaním a príjemnými rozhovormi. Už teraz...

pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Vincenta Pallottiho

„Keď niekto sám sníva, vtedy je to len snívanie. Keď všetci spolu snívame, to je už počiatok novej skutočnosti.“ Dňa 22.januára sme prežívali sviatok sv. Vincenta Pallottiho, ktorý predchádzala príprava, a to novéna k sv. Vincentovi a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Nebolo to snívanie, ale bola to skutočnosť, keď na...

pokračovať v čítaní