Púť – Medžugorie

V dňoch 5. – 15. augusta 2013 sa farníci zo Smižian zúčastnili už po štvrtýkrát púte v pútnickom meste Medžugorie. Mesto pokoja, ktoré už 32 rokov prijíma pútnikov putujúcich na to miesto, kde sa zjavila Panna Mária šiestim deťom po prvýkrát 24. júna 1981. Putuje tam nespočetné množstvo ľudí, ktorí...

pokračovať v čítaní