MISIE VO FARNOSTI

Nedeľa 4.marca – téma RAST A PREMENA V KRISTOVI Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu (Kaz 3,1). Posledný deň misií nám pátri misionári pri svätých omšiach požehnali hlavné misijné kríže, ktoré sa nachádzajú pred vstupmi do kostolov v našej farnosti a taktiež aj malé...

pokračovať v čítaní