Zatiaľ žiadne komentáre

MISIE VO FARNOSTI

Nedeľa 4.marca – téma RAST A PREMENA V KRISTOVI

Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu (Kaz 3,1). Posledný deň misií nám pátri misionári pri svätých omšiach požehnali hlavné misijné kríže, ktoré sa nachádzajú pred vstupmi do kostolov v našej farnosti a taktiež aj malé misijné krížiky, ktoré by mali byť v každej kresťanskej rodine.
Misionári sa počas celého týždňa snažili zasiať v nás semienko. To či ich slová padli na úrodnú pôdu vieme len my. Za ich prítomnosť a povzbudivé slová sme sa im na záver misií poďakovali. Odmenou pre nich za ich prácu bola, je a bude naša modlitba.    
 

 

Sobota 3.marca – téma CIRKEV – SPOLOČENSTVO

Pri dnešných svätých omšiach nám misionári poukázali na dôležitosť a jednotu spoločenstva.  Manželia z našej farnosti si mohli  obnoviť svoje manželské sľuby.
Večer sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva konal koncert hudobného zoskupenia Kapucini & Stanley. Piesne z ich tvorby boli na pobavenie, ale aj na zamyslenie. O hodnote tohto podujatia svedči aj fakt, že v SBM sa zišlo množstvo ľudí.

 

Piatok 2. marca – téma DUCH SVÄTÝ

V dopoludňajších hodinách mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorú otcovia misionári vysluhovali. Po obede sa na smižianskej kalvárií konala krížová cesta. Krížovej cesty sa aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu zúčastnilo veľa ľudí. Pri nosení kríža sa striedali: deti, mládež, muži, ženy, slobodní, ale aj manželia či kňazi. Počas krížovej cesty bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.   

 

 Štvrtok 1.Marca – téma JEŽIŠ JE PÁN

V téme sa bratia snažili poukázať na význam slova KRÁĽ. Odvolávali sa pritom na historické fakty, ktoré hovoria o neobmedzenej moci panovníka. Ten mohol robiť čo sa mu zachcelo, dokonca aj vziať život. Ježiš je pravý a jediný kráľ, ktorý má väčšiu moc ako všetci králi sveta. Pozor, aby sme sa nepomýlili. Ježiš nieje ozdobný kráľ, ktorý len reprezentuje našu vieru v podobe krížikov na krku, obrazov na stenách. Má byť predovšetkým kráľom nášho srdca!

 

Streda 29. Februára – téma: VIERA A OBRÁTENIE

Program štvrtého dňa misií začal dopoludňajším stretnutím s mládežou. Kľúčom dňa bolo pochopiť, že hriech je odpoveďou na nedôveru Bohu. Základom našej viery by malo byť prijatie nádherného Božieho plánu, ktorý nám pripravil Kristus. On prichádza ku mne a klope na moje srdce. Je len na mne či stlačím kľučku a otvorím mu hneď alebo to budem odkladať až môže byť neskoro.Brat Marán nám svojím svedectvom poukázal, že viera má byť trpezlivá.
 

Utorok 28.februára – téma SPÁSA v JEŽIŠOVI KRISTOVI

Program tretieho dňa misií začal návštevou pátrov misionárov u chorých farníkov. Bola im vyslúžená sviatosť zmierenia, sviatosť pomazania chorých a následne prijali Eucharistiu. Poobedný program pokračoval svätými omšami, ktoré začínali krátkou scénkou o tom, ako sa Pán Ježiš obetoval za odsúdeného na smrť. Scénka bola obrazom toho, že Ježiš umrel za všetky naše hriechy. Po večerných svätých omšiach bol premietaný evanjelizačný film Ježiš.
 

Pondelok 27.februára – téma HRIECH

Pátri vo svojich príhovoroch poukazovali na to, že Boh nám dal prikázania ako návod na život. Ak sa tento návod nedodržiava, človek býva často nešťastný. Boh na nás zosiela životodarný dážď a sneh, ktorý nás však nemôže zasiahnuť, lebo nám v tom bráni dáždnik – hriech. Po svätej omši sa konalo stretnutie birmovancov, kde brat Marián povedal svedectvo svojho života – ako sa obrátil a začal dôverovať Bohu.
 
Nedeľa 26.februára –téma BOH ŤA MILUJE

V túto nedeľu sa v našej farnosti začali po 19. rokoch ľudové misie. Medzi nás zavítali pátri kapucíni, ktorí nás svojím slovom obohacovali počas celého týždňa.

Témou prvého dňa bolo priblíženie Božej lásky a poukázanie na to, ako by mala vyzerať naša skutočná láska k svojím blížnym. Pátri nám vysvetlili, že Boh miluje MŇA a chce mať so mnou vytvorený osobný vzťah. Miluje nás ako prvý, bezpodmienečne a zadarmo. Popoludní sa konali prednášky zamerané zvlášť na mužov a ženy.

 

 
 

Pridať komentár