Zatiaľ žiadne komentáre

Verejné bohoslužby v našich kostoloch od 10.3. do 23.3. nebudú slávené.

Zapísané úmysly budú odslúžené kňazmi súkromne.

Biskupi veriacich prosia: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“

Drahí Bratia a Sestry.

 Rešpektujúc zákaz slávenia verejných bohoslužieb Vás informujeme,

že Kostol Povýšenia Svätého Kríza v Smižanoch bude otvorený pre súkromnú modlitbu v hod.

7.00 – 7.45,   14.45-15.30,   18.00-18.45

V tomto čase bude prítomný kňaz, ktorý Vám môže vyslúžiť sviatosť zmierenia.

Taktiež je možné využiť službu kňaza pri Svätyni Božieho Milosrdenstva v rehoľno- formačnom centre

od 18.30 do 19.00 hod.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k modlitbe pri sledovaní televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb a prijate duchového prijímania.

TV LUX   v týždni: 7.00,   12.00,   19.00   v sobotu:  7.00

v nedeľu: 15.03.       10.30,   18.00,                a 22.03.       10.00,   18.00

RÁDIO LUMEN  8.30,   18.00

 Spájajme sa v súkromných modlitbách, aby Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska vyprosila u svojho Syna zastavenie novodobého moru.

Pridať komentár