Zatiaľ žiadne komentáre

KOLEDA

Rozpis koledy – pastoračnej návštevy rodín

 

  1. decembra – pondelok od 15.00 hod. ulice.:

 kňaz 1        – Štúrova            

                     – Kukučínova     

                     – Tatranská (od sídl. Západ)

 kňaz 2        – Tatranská (od sídl. Západ)

 kňaz 3        – Sídlisko Západ SNV          

– (Hutnícka  14, 10, 9, 7, 3)

 kňaz 4        – Sídlisko Západ SNV           

– ( Duklianska, Tkáčska, Kamenárska, Strojnícka , Kováčska)

  

  1. januára – štvrtok od 15.00 hod. ulice:

 kňaz 1        – Maša

                   – Nálepkova    (od vchodu č. 1)

 kňaz 2        – Ružová     (od č. 50)

                   – Hollého            

                   – Pajdušáka

 kňaz 3        – Podjavorinskej          

                   – Staničná

                   – Rázusova

 kňaz 4        – Sládkovičova   (od č. 4)

        

  4. januára – sobota od 9.00 hod. ulice:

kňaz 1        – Topoľová

                   – Mojmírova   (od č. 21)

kňaz 2        – Smreková    (od č. 2)

kňaz 3        – Tomášovská (od č. 57)

                   – Jabloňová                           

kňaz 4        – Tomášovská (od č. 10)

 kňaz 5        – Rómska kolónia

 

  1. januára – sobota od 14.00 hod. ulice:

kňaz 1        – Za kaštieľom,

                    – Suržina,  

                    – Nová

 kňaz 2        – Štefánikova,   (od požiarnej zbrojnici)

                     – Komenského             

                     – Hviezdoslavova,    (od ul. Iliašovskej)

kňaz 3        – Okružná   (od č. 25) 

                     – Pribinova    (od č. 10)

 kňaz 4        – Brusník,      (od č. 1)  

                      – Nábrežná     (od č. 16)

 kňaz 5        – Rómska kolónia

 

  1. januára – utorok od 15.00 hod. ulice:

 kňaz 1        – Lipová,    (od č. 14)

 kňaz 2        – Slovenského Raja      

                      – Záhradky     (od č. 12)

kňaz 3        – Iliašovská,    (od č. 73)

 kňaz 4        – Panský kruh     ( od ul. Hozu č. 35 do ul. Štraucha)

Pridať komentár