Zatiaľ žiadne komentáre

Veľkonočné trojdnie a sviatky Pánovho Zmŕtvychvstania

Veľkonočné trojdnie a sviatky Pánovho zmŕtvychvstania

 Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža

 Zelený štvrtok:

9.00 – Svätá omša svätenia olejov – Spišská Kapitula

18.00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

 Veľký piatok:                  

  8.00 – Posvätné čítanie a ranné chvály

15.00 – Krížová cesta a novéna pred Sviatkom B. milosrd.

17.00 – Obrady Veľkého piatku

 Po obradoch bude celú noc poklona až do Veľkonočnej vigílie.

 Biela sobota:                     

 – Poklona pri Božom hrobe

20.00 – Veľkonočná vigília

Počas obradov si obnovíme krstné sľuby, preto si so sebou prineste krstné sviece.

Na záver bude eucharistická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.

  • Svätenie jedál bude:

          – v sobotu po Veľkonočnej vigílii

          – v nedeľu po svätej omši o 7.00 hod.!!!

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:

   7.00 – Svätá omša

  9.00 – Svätá omša

 10.30 – Svätá omša

 15.00 – Svätá omša

Veľkonočný pondelok:             

  7.00 – Svätá omša

  9.00 – Svätá omša

 10.30 – Svätá omša

 

Veľkonočné trojdnie a sviatky Pánovho zmŕtvychvstania

 Svätyňa Božieho milosrdenstva

Zelený štvrtok:

 9.00 – Svätá omša svätenia olejov – Spišská Kapitula

15.00 – Pobožnosť v hodine milosrdenstva

18.30 – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

  • Po svätej omši bude poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod.

 Veľký piatok:             

15.00 – Krížová cesta a novéna pred Sviatkom B. milosrd.

16.00 – Obrady Veľkého piatku

 Po obradoch bude celú noc poklona až do Veľkonočnej vigílie.

 Biela sobota:                         

15.00 – Novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

20.00 – Veľkonočná vigília

 Počas obradov si obnovíme krstné sľuby, preto si so sebou prineste krstné sviece.

 Na záver bude eucharistická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.

  • Svätenie jedál bude:

– v sobotu po Veľkonočnej vigílii        

– v nedeľu o 8.00 hod.

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:

9.00 – Svätá omša

10.30 – Svätá omša

15.00 – Novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

15.30 – Svätá omša

19.00 – Svätá omša

Veľkonočný pondelok:                   

9.00 – Svätá omša

10.30 – Svätá omša

15.00 – Novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

15.30 – Svätá omša

Pridať komentár