Zatiaľ žiadne komentáre

Pastoračná návšteva – koleda

Rozpis koledy – pastoračnej návštevy rodín

 28. decembra – piatok od 15.00 hod. ulice:

 

kňaz 1            – P. Suržina,   Za kaštieľom,          

     (smer koledy: Za kaštieľom vchody 5, 6 a ul. Suržina)

kňaz 2                 – Štefánikova, Hviezdoslavova, Komenského   

     (smer koledy: od ul. Hviezdoslavovej pri požiarnej zbrojnici a vrátime

     sa ul. Štefánikovou od ul. Iliašovskej, po ceste Komenského)

 

kňaz 3                 – Okružná,     Pribinova                  

     (smer koledy: od ul. Okružnej 31 do 11 a ul. Pribinova 13 do 74)

 

kňaz 4                        – Brusník,      – Nábrežná,

     (smer koledy: ul. Brusník 13 do 32, ul. Nábrežná 26 do16)

 

 29. decembra – sobota od 9.00 hod. ulice:

 

kňaz 1                 – Záhradky,   Slov. Raja     

     (smer koledy: od ul. Slov. Raja a ul. Záhradky 12 do 36)

 

kňaz 2                – Iliašovská,  

     (smer koledy: od 49 do 25)

 

kňaz 3                 – Panský kruh          

     (smer koledy: ul. Š. Hozu 29 do 7 a ul. Štraucha)

 

kňaz 4                 – Lipová,      Maša,

     (smer koledy: ul. Lipová  a Maša)

 

 29. decembra – sobota od 14.00 hod. ulice:

 

kňaz 1                  – Štúrova, Kukučínova, Majkuta,   Tatranská

     (smer koledy: ul. Šturova – Kukučinova – Majkuta a Tatranská č. 27 a 3)

 

kňaz 2                   – Tatranská

     (smer koledy: 42, 50, 64 a od križovatky smerom ku Tescu)

 

kňaz 3                   – Sídlisko Západ SNV                    

     (smer koledy: Duklianska 54, 56 a Hutnícka vchody: od 14, 12, 10, 9, 5, 3)

 

kňaz 4                    – Sídlisko Západ SNV                    

     (smer koledy: Tkáčska vchody: 1, 2, 8, 11, Kamenárska v.: 2,

      Strojnícka v.: 5, Kováčska v.: 2 a Zámočnícka v.: 1, Hrnčiarska v.: 1 )

 

 2. januára – streda od 15.00 hod. ulice:

 

kňaz 1                  – Smreková   

     (smer koledy: od č. 2)

 

kňaz 2                  – Tomášovská ,   Jabloňová                                  

     (smer koledy: Tomášovská od č. 57,43 a ul. Jabloňová)

 

kňaz 3                   – Tomášovská          

     (smer koledy: od č. 10)                                        

 

kňaz 4                  – Topoľová,    Mojmírova    

     (smer koledy: Topoľová a pokračuje Mojmírova od č. 21)

 

 3. januára – štvrtok od 15.00 hod. ulice:

 

kňaz 1                 – Podjavorinskej,    Rázusova,     Jahodová,     Pajdušáka,              

     (smer koledy: od Podjavorinkskej  – Rázusova – Jahodová a koniec na Pajdušáka)

kňaz 2                 – Nálepkova  

     (smer koledy: od vchodu č. 1 až po rodinné domy)

kňaz 3                – Ružová, Hollého              

     (smer koledy: Ružová 50 až ku 17 a Hollého)

kňaz 4               – Sládkovičova          

     (smer koledy: od č. 4)

 

 5. januára – sobota od 9.00 hod. ulice:

 

kňaz 1             – Rómska kolónia    

kňaz 2             – Rómska kolónia

Pridať komentár