Zatiaľ žiadne komentáre

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

V našej farnosti je spoločenstvo „Rodiny Nepoškvrneného počatia Panny Márie“, ktoré pre seba, svoje rodiny, pre farnosť a pre celý svet vyprosuje milosti. Tento rok sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripadol na deň, ktorý sv. Otec František vyhlásil za začiatok Milosrdného roka, pod heslom „MILOSRDNÍ AKO OTEC“.

Milosrdenstvo, ktoré práve teraz, v týchto časoch je potrebné pre nás všetkých. A tak sa aj pobožnosť niesla v duchu milosrdenstva, ktoré sme vyprosovali za všetkých živých i zosnulých členov „Rodiny Nepoškvrnenej“ . Následne náš správca farnosti o. Leonard Lasota celebroval sv. omšu za všetkých členov spoločenstva. Po sv. omši sme sa stretli v Katechetickom stredisku pri farskom úrade, kde bolo pripravené občerstvenie pre členov. Privítali sme aj sv. Mikuláša, ktorý nás obdaril darčekmi. A tak naše stretnutie pokračovalo v družnom rozhovore a v spomienkach na našich členov, ktorí sa už pre pokročilý vek stretnutia nezúčastnili.

Prajeme všetkým členkám našej „Rodiny Nepoškvrnenej“ hojnosť Božích darov a zdravia. Zároveň sa chceme poďakovať aj p. Agnese Mangerovej, ktorá s veľkou horlivosťou a láskou pracuje na tomto diele, šírení lásky k našej Nebeskej Matke Panne Márii. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto stretnutí.

Pridať komentár