Nikodémova noc

Nikodémova noc je pastoračným projektom Katolíckej cirkvi, ktorého podstatou je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti. Adorácia prebieha: v katolíckych kostoloch, v tichu, v tme, za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore. „Nikodémova noc“ nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma,...

pokračovať v čítaní

Nikodémova noc

Nikodémova noc je pastoračným projektom Katolíckej cirkvi, ktorého podstatou je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti. Adorácia prebieha: v katolíckych kostoloch, v tichu, v tme, za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore. „Nikodémova noc“ nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma,...

pokračovať v čítaní