Nikodémova noc

Detail udalosti

  • štvrtok | 09.06.2017
  • 18:00
  • Nám. M. Pajdušáka 3, 053 11 Smižany

Nikodémova noc je pastoračným projektom Katolíckej cirkvi, ktorého podstatou je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti.

Adorácia prebieha:

  • v katolíckych kostoloch,
  • v tichu,
  • v tme,
  • za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore.

„Nikodémova noc“ nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma, člena židovskej rady, ktorý prišiel za Ježišom v noci. Táto aktivita vznikla ako odpoveď na otázku, ako hľadať a nachádzať cestu k Ježišovi v dnešnom uponáhľanom svete a umožniť všetkým stretnutie s Pánom mimo pracovnej doby a ostatných povinností.

Spočíva v tom, že od večera až do stanovenej doby v noci je možné sa v kostole zúčastniť tichej adorácie, počas ktorej je ponuknutá možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo sa porozprávať s kňazom. Ak je to možné, „Nikodémova noc“ sa začína sv. omšou.

Dôležitým prvkom „Nikodémových nocí“ je tma. Adorácia v tichu a v tme oslobodzuje od sveta plného zvukov a obrazov. Tma vytvára atmosféru intimity a pomáha nájsť odvahu prísť a stretnúť sa s Pánom.

Na adoráciu sú pozvaní všetci. Každý môže kedykoľvek prísť a kedykoľvek odísť.

Pravidelnosť „Nikodémovej noci“, deň jej konania a dĺžku trvania adorácie si jednotlivé farnosti, v ktorých sa „Nikodémova noc“ koná, volia tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo miestnym podmienkam.