Personálne zmeny

Z pôsobenia v našej farnosti odišiel páter Łukasz Gąsiorowski, ktorý išiel na štúdia do Ríma. Pôsobil tu u nás 4 roky. Farnosť sa s ním mala možnosť rozlúčiť v nedeľu 29.6.2014 počas sv. omše o 9.00 hod. v SBM a o 10.30 vo farskom kostole. Dobrému Bohu ďakujeme za jeho...

pokračovať v čítaní