Zatiaľ žiadne komentáre

Personálne zmeny

Z pôsobenia v našej farnosti odišiel páter Łukasz Gąsiorowski, ktorý išiel na štúdia do Ríma. Pôsobil tu u nás 4 roky. Farnosť sa s ním mala možnosť rozlúčiť v nedeľu 29.6.2014 počas sv. omše o 9.00 hod. v SBM a o 10.30 vo farskom kostole.

Dobrému Bohu ďakujeme za jeho pôsobenie v našej farnosti a aj naďalej mu vyprosujme mnoho potrebných milostí.

Ďalej v rámci personálnych zmien, od 27.7.2014 v našej farnosti pri Svätyni Božieho Milosrdenstva bude pôsobiť páter Vladimír Peklanský, ktorý sa dekrétom diecézneho biskupa stal rektorom Svätyne Božieho milosrdenstva.

 

 

Pridať komentár