Koleda a Dobrá novina

Aj tento rok sa v našej farnosti konala pastoračná návšteva rodín. Koledu prijalo 160 rodín našej farnosti. Akcia Dobrá novina sa v našej farnosti tohto roku konala inou formou ako po minulé roky. Deti nám svoje krátke vystúpenie spojené s vinšami a piesňami zahrali po dopoludňajších omšiach v nedeľu 29.decembra...

pokračovať v čítaní