Doživotné prísľuby

V dnešné dopoludnie sa konala pre našu farnosť veľmi milá slávnosť. Naša farníčka Lenka Ganovská rehoľným menom s. Mária Faustína, zložila doživotné sľuby v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa. Sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložila do rúk  generálnej predstavenej tejto kongregácie v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi....

pokračovať v čítaní

Kráčame za svetlom

Toto bolo heslo tohtoročného „Oázového leta“, ktoré sa konalo v dňoch od 30. júna do 11. júla v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku. Oázové leto viedol o. Leonard Lasota. Spoločne kráčať za svetlom sme začali 30. júna spoločnou svätou omšou vo farskom kostole v Smižanoch. Po nej sme sa občerstvili...

pokračovať v čítaní