Deň detí 2011

Raz v roku je deň, kedy majú sviatok všetky deti. Na počesť ich sviatku sme pripravili 26.6.2011 popoludňajší  program, ktorý začal pobožnosťou o 14.00 hod.Počas celého popoludnia mali deti možnosť vyšantiť sa, hrať rôzne hry, tancovať , maľovať … Počasie nám vydržalo až do posledného bodu programu. Deň sme zavŕšili...

pokračovať v čítaní