Zatiaľ žiadne komentáre

Oáza Božích deti sa konala aj tento rok

V dňoch 4.7.2011 – 18.7.2011 sa vo Vrbove konali duchovné cvičenia  – Oáza Božích detí (OBD II).
 
Duchovne sme sa obnovovali pod vedením pána kaplána Lukáša. Do našich sŕdc sme si zasiali zrniečko Božieho slova  a starali sme sa o to, aby sme boli preň úrodnou pôdou, a nech v nás zapustí korienky a vyrastie. Dúfame, že toto zrniečko čoskoro prinesie bohatú úrodu. Naplnení radosťou, pokojom a plní síl sme sa vrátili, aby sme svedčili o Bohu.
 
Na všetko, čo sme počas týchto dvoch týždňov prežili : sv. omše, pobožnosti, krížovú cestu, spoločné stretká, šport, či zábavu, veľa nových zážitkov, alebo spoznávanie nových priateľov, možno lepšie spoznávanie, tých ktorých sme už poznali, len tak rýchlo nezabudneme a na čas strávený vo Vrbove budeme dlho spomínať.
 
Ďakujeme Bohu, že sme mohli toto všetko prežiť, že nás počas celej oázy požehnával a bol s nami.
Ďakujeme aj všetkým vďaka, ktorým sa toto Božie dielo mohlo uskutočniť.

Pridať komentár