Zatiaľ žiadne komentáre

Nedeľa Božieho Slova – 24. január 2021

V mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme popriať pokojný a požehnaný rok.

Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho Slova (tento rok 24. január 2021).

Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou.

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní:

  • upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2);
  • máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii (odkaz TU), kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v rodinách za pomoci kňazov.

V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020.

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., riaditeľ KBD
Mons. Anton Tyrol, predseda Rady KBD
P. Marek Vaňuš, SVD, člen Rady KBD, zostavovateľ textov


Pripájame aj odkazy na užitočné stránky:

Pridať komentár