Zatiaľ žiadne komentáre

Organizačné pokyny 24.10.2020

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22.októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1.novembra 2020, budú pre dané obdobie pozastavené verejné slávenia svätých omší.

Prijate úmysly slúžime súkromne v kaplnke.

Naše kostoly vo všedne dni budú otvorene na individuálnu 10-15 min. adoráciu. Vo farskom kostole od 15.00 do 17.00 hod. a vo Svätyni Božieho milosrdenstva od 16.00 do 18.00 hod.
Prosíme o dodržiavanie časových limitov a počtu 6 osôb v kostole. Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom.

Vaši duchovní otcovia

Pridať komentár