Zatiaľ žiadne komentáre

Adorácie, sviatosť zmierenia a eucharistia

Naše kostoly budú vo všedne dni otvorené na individuálnu 10-15 minútovú adoráciu.
Farský kostol v čase od 15.30 do 17.30 hod. a Svätyňa Božieho milosrdenstva v čase od 16.00 do 18.00 hod.
V tomto čase bude zároveň možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a každých 15 minút bude možné prístupiť svätému prijímaniu.
Prosíme o dodržiavanie časových limitov a počtu 6 osôb v kostole.

Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom.

Pridať komentár