Zatiaľ žiadne komentáre

Účasť na svätých omšiach

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva o možnosti sláviť verejné bohoslužby v počte 6 osôb vrátane kňaza a asistencie, sväté omše v našej farnosti budú slúžené podľa zaužívaného časového rozpisu.
Na účasť na svätej omši majú prednosť 3 osoby z rodiny, ktorá ma zapísaný úmysel svätej omše, potom podľa voľného miesta ostatní.
Do kostola púšťame hlavným vchodom 10 minút pred svätou omšou.

Pridať komentár