Zatiaľ žiadne komentáre

Organizačné usmernenia k účasti na svätých omšiach vo farnosti Smižany

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
Prosíme zároveň o vzájomnú ohľaduplnosť, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť sväté omše pre všetkých a so všetkými.
Prosíme o rešpektovanie usporiadateľov, ktorí budú dohliadať na dodržanie maximálneho počtu 50 osôb.
Odporúčaný spôsob podávania svätého prijímania je do rúk so zachovaním náležitej úcty. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich.
Aj naďalej si pri vstupe dezinfikujeme ruky, v kostole nosíme rúška (ktorými si prekryjeme ústa i nos) a sedíme šachovnicovo.
Obmedzenia maximálneho počtu 50 osôb platia aj pre obrady sobáša a pohreby – dovoľme najbližším zúčastniť sa na nich.
Ďakujeme vám za podporu a modlitby, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať.

Pridať komentár