Zatiaľ žiadne komentáre

Spomienka na všetkých zomrelých veriacich

Tieto sviatky a spomienkové dni veriaci prežívajú veľmi aktívne. Každý v spomienkach a v modlitbách pomáha svojím blízkym a dušiam v očistci, na ktoré si nikto nespomína. Častejšie berú do rúk ruženec a modlitbou vyprosujú milosti pre duše v očistci. Pri návšteve cintorína od 1.-8. novembra môžu veriaci získať pre duše v očistci odpustky za ich tresty. Tento dušičkový čas prežívajú s veľkou dôverou a vierou v Božie milosrdenstvo a v Božiu dobrotu.

Je už tradíciou, že každý deň po večernej sv. omši veriaci prichádzajú na cintorín  s duchovnými otcami, zapálením sviece pri Kríži, modlitbou „Korunky Božieho milosrdenstva“ a na úmysel Sv. Otca vyprosujú milosti pre duše zomrelých.

Nech nás aj tieto chvíle spomienky na našich zomrelých podnietia k zamysleniu, že sme tu na tejto zemi len hostia a čas, ktorý nám Pán ešte dopraje využime pre svoju spásu a radostné stretnutie s naším Pánom.

Pridať komentár