Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnosť všetkých svätých

Apoštoli a mučeníci svojou smrťou podali najvyššie svedectvo viery a lásky a sú s nami úzko spojení v Kristovi Ježišovi. Cirkev pre ich hrdinské čnosti vyhlásila za svätých. Svätí sú našimi ustavičnými vzormi. Svojím životom nám ukazujú bezpečnú cestu k dokonalej jednote s Kristom – to znamená k svätosti. Od nich môžeme dostať vždy nové a nové povzbudenie a tak hľadať svoje pevné a večné šťastie.

Každý kresťan má svojho patróna, ktorého dostal už pri Sv. krste, pri Sv. birmovania, alebo si ich uctievame pre ich príkladný život. Naše spojenie s nimi v Duchu Svätom nás privádza k Ježišovi a je pre nás žriedlom všetkých milostí.

Aj tohtoročná slávnosť Všetkých svätých je pre nás povzbudením, aby sme na ich príhovor zažívali chvíle veľkej radosti, šťastia a vnútornej spokojnosti. V živote svätcov boli krátke záblesky blaženosti len slabým náznakom nekonečnej a večnej blaženosti, ktorú Boh pripravuje pre nás.

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2,9)

Pridať komentár