Zatiaľ žiadne komentáre

Musica Nobilis

Náš rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža sa už každoročne stáva miestom, ktoré je najvhodnejšie v našej obci na prezentáciu velikánov vážnej hudby.

Dňa 3. októbra 2016 sa uskutočnil XXI. Medzinárodný hudobný festival „MUSICA NOBILIS“, kde zazneli skladby známych velikánov vážnej hudby – Handla , Mozarta, Schumanna, Brahmsa, Bartholdyho a iných, za doprovodu huslí a organu a samozrejme vynikajúceho sopránu.

Je to veľký zážitok započúvať sa do týchto skladieb, ktoré znova ožívajú v dnešnej dobe, samozrejme za doprovodu vynikajúcich majstrov.

Započúvaním sa do týchto melódií sa otvára svet duchovna a to umocňuje aj náš rímskokatolícky kostol.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave koncertu „MUSICA NOBILIS“.

Pridať komentár