Zatiaľ žiadne komentáre

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Dňa 22. mája 2016 naša farnosť Smižany prežívala Slávnosť 1. sv. prijímania. Deti z Cirkevnej ZŠ, ZŠ Komenského a ZŠ Hutníckej prijali v nedeľu Pána Ježiša do  svojho srdiečka. V sobotu, deň pred slávnosťou 1. sv. prijímania, sa deti zhromaždili vo SBM na svoju prvú sv. spoveď, po ktorej symbolický spálili svoje hriechy, ktoré mali napísané na lístočkoch. Bola to radosť. Pán Ježiš im odpustil hriechy.

Nedeľa –  to bol ten deň „D“, kedy všetci prišli oblečení v snehobielych rúchach a s búšiacimi srdiečkami a očakávali tú chvíľu, keď Pán Ježiš príde do ich srdiečka, v spôsobe premeneného chleba.

Slávnostný deň bol požehnaný aj pekným počasím. Vďačnosť detí a rodičov patrí dobrotivému Bohu a našim kňazom pallotínom a tiež katechétom, ktorí ich s láskou a obetavosťou pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharistie.

Pridať komentár