Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti. Duch Svätý je dnes rovnako mocný a bohatý, ako bol v čase apoštolov. Takže s každým, kto sa rozhodne prijať Sviatosť birmovania, môže nastať zázračná premena, ako s apoštolmi. Len sám musí chcieť. Duch Svätý dáva schopnosti a odvahu, ale konať musí každý sám. A ten, kto chce sviatosť birmovania úprimne prijať, spozná, že život s Duchom Svätým je dobrodružstvom.

Aj v našej farnosti Smižany sa 63 mladých ľudí – chlapcov a dievčat rozhodlo prijať Sviatosť birmovania i napriek mnohým prekážkam. Prijali túto sviatosť z rúk emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha dňa 8. mája 2016 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosti Smižany.

Pridať komentár