Zatiaľ žiadne komentáre

Poďakovanie za úrodu

Poľnohospodári, záhradkári a všetci farníci, ktorých aj tento rok náš Pán požehnal bohatou úrodou, chcú srdečne poďakovať p. Leonardovi, členom folklórneho súboru Smižančanka a všetkým, ktorí výzdobou a akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sv.omše v nedeľu, 25.9.2016, ktorá bola obetovaná ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu.

Nech sv. Izidor, patrón roľníkov, oroduje za nás a vyprosuje nám všetkým hojnosť Božích milostí.

Pridať komentár