Zatiaľ žiadne komentáre

Posvätenie krížov

Už naši dedovia vedeli, že jedine pred „Krížom“ môžu skutočne odovzdať svoje bolesti, trápenia a problémy. Určite aj preto po chotári obce postavili niekoľko krížov. Oni boli, sú a verím, že aj budú pre každého, kto si ich uctí, kompasom pri životnom poblúdení, majákom v búrke každej doby. Všetci, ktorí sme denne obchádzali okolo starých krížov, sme vedeli, že potrebujú opravu a niektoré aj úplne novú náhradu. Opravu si žiadala aj kaplnka na „Kalvárii“. Vďaka ôsmim dôchodcom – železničiarom, ktorí sa dobrovoľne podujali na túto prácu sa výmena a oprava podarila.

Každé Bohu milé dielo si žiada požehnanie, preto v nedeľu, 18. septembra 2016 o 14,00 hod. o. Leonard – správca farnosti Smižany, za účasti asistencie a veriacich, mohol posvätiť Kríže, ktoré nahradili staré, rokmi poškodené. Malé, ale srdečné modlitbové stretnutie veriacich sa začalo pri „Kríži“ na ulici Slovenského raja, kde sme si ho uctili spevom a modlitbami. Obnovené a posvätené boli aj Kríže na ul. Tomášovskej, Tatranskej, Smrekovej. Veriaci zúčastnení na tejto pobožnosti poďakovali Bohu za Kristovu obetu na Kríži, ktorý je symbolom nás kresťanov. Boh nám dáva 365 dní v roku na to, aby sme sa stali jeho deťmi, využime preto každú možnú chvíľu na modlitbu aj pri novo posvätených krížoch.

Pridať komentár