Zatiaľ žiadne komentáre

Odpustová slávnosť

Sviatok Povýšenia sv. Kríža má v Cirkvi dlhú históriu. Prvýkrát sa slávil 14. septembra 365, keď sv. Helena našla pozostatky kríža, na ktorom zomrel Boží Syn Ježiš Kristus. Ježiš zomrel na kríži za každého človeka, veriaceho i neveriaceho, aj za tých, ktorí na jeho lásku neodpovedajú a sú k nemu ľahostajní.

Naši predkovia zasvätili kostol a farnosť Krížu. Takže sviatok Povýšenia sv. Kríža je pre nás odpustovou slávnosťou. Slávili sme ho v nedeľu, 11. septembra 2016. Na tejto slávnosti sme privítali kňaza o. saletína Zbygniewa Gerlaka, ktorý vo svojom príhovore poukázal na to, že Boh nepozerá, aká je veľká naša vina, ale aké je veľké milosrdenstvo jeho srdca voči nám. Je na nás, nakoľko otvoríme svoje srdce pre jeho milosrdenstvo, ktoré nám ponúka a vnáša svoj pokoj. Tak aj nám bude ľahšie prepáčiť, odpustiť a priznať si chybu. A v tom je úžasná veľkosť nášho milosrdného Boha.

Po odpustovej slávnosti sme si uctili relikviu Sv. Kríža.

V tomto duchu sa niesla aj slávnosť v stredu, 14. septembra, v deň zasvätený krížu. Po slávnosti sa konala Krížová cesta na našej Smižianskej kalvárii. Touto modlitbou sme priniesli poďakovanie za vykúpenie.

Pri pohľade na Kríž sa zamyslime nad tým, aký je môj vzťah ku Krížu a ku Kristovi. Máme jedinečnú príležitosť prijať Kristov kríž ako záchranu. Kristove pribité ruky a jeho otvorená náruč nám hovorí, ako nás nekonečne miluje.

„Milosť sála z Kríža, v Kríži máme vždy nádej.“

Pridať komentár