Zatiaľ žiadne komentáre

Svetové dni mládeže v Krakove

Vrátili sme sa domov zo Svetových dní mládeže! Z miesta, kde sa stretli mladí zo 187 krajín sveta, aby sa navzájom obohatili, povzbudili, a tiež stretli s pápežom Františkom. Sme unavení a vyčerpaní, ale nemizne nám z tváre úsmev, za ktorým sa ukrývajú všetky zážitky, radosť, a tiež túžba a odhodlanie uvádzať do praxe Milosrdenstvo vo všetkých jeho podobách.

Stretnutiu so svätým otcom v Krakove predchádzali dni v diecézach. Niektorí sme ich strávili vo Varšave a ďalších hostila Tarnovská diecéza. Tieto dni nám slúžili na spoznávanie iných kultúr, krajiny a na naladenie sa na vlnu Krakova. 

Pútnici zo Slovenska (bolo nás asi 4000) boli ubytovaní v meste Skawina neďaleko Krakova. Tam sa konali slovenské sväté omše, katechézy a stretnutia s našimi otcami biskupmi (prišli takmer všetci). O tom, ako to v Skawine žije, sa osobne prišiel presvedčiť aj pán prezident Andrej Kiska.

Spoločný program pre všetkých pútnikov sa odohrával na mieste s názvom Błonia, kde sa okrem iného konalo aj privítanie s pápežom a krížová cesta. Slávnostná svätá omša ako vyvrcholenie Svetových dní mládeže sa konala v areáli Campus Misericordiae, kde sa nás zhromaždilo vyše 2 miliónov. Prichystali sme sa na ňu deň vopred tým, že nás čakala pomerne náročná púť na dané miesto, večerné bdenie so svätým otcom a spánok pod holým nebom priamo v areáli.

Svätá omša nebola ukončením nášho spoločného času, ale novým začiatkom. Rozoslaním do celého sveta. Vnútorne obnovení, plní odhodlania a chuti do života prichádzame domov odovzdať toto posolstvo. Že Ježiš počíta s každým z nás osobne. Že v Jeho očiach máme nesmiernu hodnotu. A že spoločne sme schopní zanechať vo svete stopu. 

Pridať komentár