Zatiaľ žiadne komentáre

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

V sobotu 25. júna sa konal Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci. (O Cenacole ste mohli počuť asi pred mesiacom, kedy chlapci osobne navštívili našu farnosť). Rozhodli sme sa využiť túto super príležitosť a zúčastnili sme sa ho, a neoľutovali sme.

Počas tohto dňa sme mali možnosť obohatiť sa osobnými svedectvami mnohých chlapcov, ktorí sa vo svojom živote ocitli na dne, ale vďaka Božej Milosti dostali druhú šancu a rozhodli sa ju využiť. Spoločne sme sa modlili ruženec a po ňom nasledovalo divadelné predstavenie, ktoré si pre nás pripravili. Pokračovali sme spoznávaním priestorov, v ktorých chlapci žijú, pracujú, modlia sa a premieňajú sa. Na záver sme sa zjednotili pri slávení svätej omše, ktorú celebroval apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Mario Giordana.

Sme vďační Pánu Bohu, že nám aj počas tohto dňa pripomenul, že aj to, čo je ľuďom nemožné, je možné Bohu.

Pridať komentár