Zatiaľ žiadne komentáre

Veľkonočné trojdnie v našej farnosti

Na Zelený štvrtok sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Túto sv. omšu celebroval páter Adam, ktorý nám aj názorne ukázal, ako si máme navzájom slúžiť, a to tým, že umyl nohy dvanástim mužom a ženám z našej farnosti tak, ako aj Ježiš umyl nohy učeníkom. 

Ráno vo Veľký piatok sme sa streli v kostole na ranných chválach.

Večer sme spoločne slávili Obrady Veľkého piatku, ktoré sa začali tichým príchodom kňaza pred oltár, kde si následne na chvíľu ľahol tvárou k zemi, čím vyjadril prejav pokory pred Spasiteľom a zároveň prejav bolesti, ktorú cíti celá Cirkev. Vypočuli sme si spievané Pašie – Umučenie nášho Pána, po ktorých nasledovala Poklona svätému krížu. Keďže sme minulého roku dostali do našej farnosti relikvie Svätého kríža, boli z dôvodu poklony vložené do spodnej časti kríža a tak sme si ich mohli priamo uctiť. Poklona trvala od skončenia obradov až do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Veľkonočná vigília, ktorú celebroval páter Leonard, začala Obradom svetla – požehnaním ohňa, zapálením a vnesením paškálu – Veľkonočnej sviece symbolizujúcej Zmŕtvychvstalého Krista do kostola. Počas Liturgie slova sme si mohli vypočuť 7 starozákonných a 2 novozákonné texty zo Svätého písma, počas ktorých sme si pripomínali zážitky Cirkvi s Bohom a rozjímali nad týmito udalosťami. Vigília pokračovala Liturgiou krstu, počas ktorej najprv kňaz posvätil krstnú vodu a potom sme si spoločne obnovili krstné sľuby. Po Liturgii Eucharistie nasledovala slávnostná Eucharistická procesia na oslavu zmŕtvychvstalého Krista. Nakoniec nám ešte páter Leonard posvätil jedlo a tak sme sa s radosťou v srdci a úsmevom na tvári vrátili do svojich domovov. 

 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave týchto slávnostných dní a prispeli k tomu, že sme mohli tieto sviatky prežiť v pokoji a radosti.

 

Pridať komentár