Zatiaľ žiadne komentáre

Svätý rok milosrdenstva

Milosrdenstvo je podľa slov pápeža „Cesta, ktorá spája Boha s človekom.“

Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske„ píše pápež František v bule Mesericordiae vultus. V tomto duchu delegát poverený spišským diecéznym biskupom otvoril dňa 13.12.2015 Bránu Svätyne Božieho milosrdenstva prečítaním buly pápeža Františka.

V príhovore otec vikár Anton Tyrol poukázal na dôležité poslanie pápeža Františka pri otvorení brány vo Svätyni Božieho milosrdenstva a ostatných svätýň. Poslanie milosrdenstva zdôraznil pre každého z nás a poukázal na milosrdenstvo vernosti, ktoré vychádza zo Starého zákona a o to viac zdôraznil milosrdenstvo súcitu, ktoré má byť dôležité v živote každého veriaceho kresťana. Tak, ako boli otvorené brány svätýň, Boh ponúka v tomto Svatom roku milosrdenstva zdroj radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je na nás, ako využijeme tento dar a otvoríme svoje srdce pre dar od milosrdného Otca nie len pre seba, ale aj pre duše v očistci.

Otec vikár zdôraznil, že milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji v to, že i napriek našej hriešnosti sme stále milovaní naším milosrdným Otcom.

Pridať komentár