Zatiaľ žiadne komentáre

Pútnický zájazd železničiarov

V dňoch od 21.11 – 26.11.2015 sa konal Pútnický zájazd železničiarov pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej.

Železničiari zo Slovenska tohtoročný sviatok sv. Kataríny oslavovali v Ríme. Za účasti p. kardinála Tomka bola odslúžená sv. omša v Bazilike sv. Petra. Druhý deň sa zúčastnili sv. omše v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Celebrantmi boli kňazi, ktorí boli taktiež účastníkmi zájazdu. Tretí deň bola sv. omša v Bazilike sv. Pavla, ktorú celebrovali tiež kňazi zo zájazdu. Štvrtý deň bola sv. omša v Bazilike Panny Márie Väčšej –  Santa Maria Maggiore. Celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasil. Počas dňa sme zároveň prechádzali pamiatkami Ríma.

Pridať komentár