Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatosť birmovania

V nedeľu, 27. septembra, do našej farnosti zavítal otec biskup Andrej Imrich. Čakalo na neho 137 birmovancov, ktorým počas slávnostnej svätej omše o 10.30 vo Svätyni Božieho milosrdenstva vyslúžil sviatosť birmovania. Napriek vysokému počtu birmovancov otec biskup ocenil nábožnú atmosféru liturgie.

V kázni sa nám prihovoril na tému zodpovednosti a slobody, ako ju chápe katolícka Cirkev a priamo po svätej omši strávil čas s mladými na besede, kde s nimi diskutoval o problémoch utečencov a zameral sa tiež na správny výber birmovných rodičov.

Našim birmovancom vyprosujeme Božie požehnanie a hojné ovocie prijatých darov Ducha Svätého.

Pridať komentár