Zatiaľ žiadne komentáre

Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu sa dňa 20.9.2015 konalo aj v našej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch. Iniciatíva, ktorá každý rok vychádza hlavne od „Poľnohospodárskeho družstva Čingov v Smižanoch“ je svedectvom toho, že nezabúdajú na to, ako nás svojou štedrosťou požehnáva Boh. Šikovné aranžérky dokázali  vytvarovať v kostole krásnu výzdobu zo svojej úrody.

Pri sv. omši, ktorú celebroval náš duchovný otec Adam Luba,  sme sa poďakovali za bohaté plody ľudskej práce a štedrosti. Boh nám zveril veľké bohatstvo a poúča nás, aby nám slúžilo na osoh.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto príprave podieľali. 

Pridať komentár