Zatiaľ žiadne komentáre

Pochod za život

Vo veľkom dave ľudí v Bratislave sa stretli aj Smižančania: farníci, kňazi, učitelia a rodiny s deťmi a pod spoločným heslom „Radosť zo života“ pochodovali v skvelej atmosfére.

Pokojná radostná atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom v našej krajine záleží na ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.  20. september 2015 si budeme všetci pamätať ako deň, kedy po Košiciach i Bratislava oslavovala život, ktorý by mal byť vždy darom prijatým a nie odmietnutým.

Povzbudení silou spoločenstva sme si odniesli do svojich domovov, zamestnaní, škôl vieru v to, že zdravý ľudský rozum zvíťazí a prinesie pre našu spoločnosť dobré rozhodnutia v súlade s Božou vôľou.

Pridať komentár