Zatiaľ žiadne komentáre

Kristov Kríž – svedectvo Božej lásky

V tomto duchu sa niesla slávnosť v našej farnosti Smižany. Náš chrám je zasvätený „Povýšeniu sv. Kríža“. Tejto slávnosti sa zúčastnili hostia a vzácny hosť páter  Lucian Bogucki  OFMConv. – Vatikánsky penitenciár, ktorý  pôsobí v nám už  tak známom a vzácnom chráme – „Bazilike sv. Petra v Ríme“. V svojom príhovore nám priblížil tajomstvo Svätého Kríža, ktoré navždy zostane tajomstvom pre každého z nás. Kríž, ktorý je pre každého iný. Ale len jeden kríž je Krížom spásy a to Kristov Kríž . Ježiš ho prijal s láskou. Nič sa nekončí Veľkým piatkom – Kalváriou. Nastáva Veľkonočné ráno a s ním pre nás  jediná Nádej. Kríž sa nedá obísť. Prijmime ho a kráčajme s ním v ústrety Veľkonočnému ránu.

Odpustová slávnosť Povýšenia Sv. Kríža bola ešte obohatená aj prijatím najvzácnejšieho daru a to „Relikvií sv. Kríža“ – ktoré boli inštalované na  hlavnom oltári pod Krížom. Zároveň si veriaci mohli  tieto relikvie uctiť. Slávnosť bola obohatená spevmi spevokolu našej farnosti.

Keď prijmeme „Kríž s Láskou“,  naše kroky nás povedú v ústrety Veľkonočnému ránu.

Slávnosť vyvrcholila popoludňajším „FARFESTOM“ na farskej záhrade, kde sa stretlo spoločenstvo smižianskej farskej rodiny už po 5-krát. Stretnutie začalo modlitbou so správcom farnosti o. Leonardom a pokračovalo radostnou zábavou, hrami a samozrejme aj chutným pohostením.

Pridať komentár