Zatiaľ žiadne komentáre

Duchovná obnova zamestnancov školy

Zamestnanci ZŠ Povýšenia sv. Kríža  sa v dňoch 26. – 28.8. zúčastnili duchovnej obnovy s cieľom obnoviť a posilniť našu dôveru v Boha a v Jeho pomoc, ale aj zjednotiť sa v modlitbe a navzájom si vyprosiť požehnanie pre seba a pre naše deti.     

Organizačne a tematicky  túto vydarenú akciu zabezpečil náš duchovný otec Leonard, ktorý nás priviedol do krásneho prostredia poľských Vysokých Tatier v Zakopanom k „sestričkám od anjelov“.

Po dovolenke a oddychu sme načerpali duchovnú silu, ktorú pri práci s deťmi tak veľmi potrebujeme. Stretli sme Stvoriteľa v krásnej prírode, ale aj v službe ľudí, ktorí sa o nás starali.

Tento čas bol pre nás požehnaním a obnovení na duchu sme sa lúčili s prianím čoskoro prežiť podobné stretnutie zas.

Kolektív ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Pridať komentár