Zatiaľ žiadne komentáre

Pallotínske stretnutie mládeže

Záver leta a posledný augustový víkend patrí v Pallotínskej rodine už 9 rokov spoločnému stretnutiu mladých na PSM – Palotynskom spotkaniu młodych, ktoré sa aj tento rok konalo v seminári kňazov pallotínov v Ołtarzewie, pri Warszawe.

Aj naša mládež sa na dvoch plne obsadených autách vybrala na ďalekú cestu, aby vytvorila spoločenstvo s mládežou Poľska, Česka a Ukrajiny. Sprevádzal nás páter Kristián, ktorému za ochotu patrí veľká vďaka!

Potešili nás rôzne stretnutia, obohatil nás duchovný program a svedectvá mladých, ktorý zmenili svoj život spolu s Bohom. Svojou prítomnosťou má poctil aj Krakowský pomocný biskup, ktorý sa nám prihovoril na tému tohtoročného stretnutia „Láska. Ale ako?“

Pridať komentár