Zatiaľ žiadne komentáre

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku a na celom svete prežívajú „Rok zasväteného života“ vyhlásený sv. Otcom Františkom. Rok, ktorý aj nám laikom dovoľuje vstúpiť do ich dverí, do ich sŕdc. Tento priestor, ktorý sa nám ponúka je veľmi vzácny, a preto si ho máme chrániť. Aj naša farnosť Smižany v rámci „Roka zasväteného života“ privítala rehoľné sestry Božského Vykupiteľa z Levoče.

Predstavili nám svoju rehoľu a komunitu. Ich zakladateľka Alžbeta Eppingerová mala veľkú túžbu zasvätiť svoj život Bohu a slúžiť mu v tých najbiednejších. Dejiny Sestier Božského Vykupiteľa sa píšu od r.1849. Sestry nás oboznámili so svojím poslaním, ktoré je v prvom rade na oslavu Boha – formou modlitby, vyučovania, služby chudobným a chorým.

Sme im veľmi vďační za ich svedectvo života, ktorým nás obohatili. Zanechali všetko a zasvätili celý svoj život Pánu Bohu. Nech sú príkladom pre nás všetkých a svojím verným nasledovaním nech kráčajú k tebe „Pane – Prameňu“ všetkých milostí. Ďakujeme – vďační veriaci zo Smižian.

Pridať komentár