Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnosť malých tretiakov

Zas a znova sme boli v našej farnosti, vďaka Božej milosti, svedkami veľkej slávnosti. Malým tretiakom bola otvorená brána k ďalším sviatostiam a to k sv. zmierenia a sv. Eucharistie.

Tretiaci zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža mali kajúcu pobožnosť dňa 22. mája 2015 vo farskom kostole, v rámci ktorej prvýkrát vyznali svoje hriechy pri sv. zmierenia a potom si obnovili krstné sľuby. V nasledujúcu nedeľu prijali z rúk o. Leonarda Kristovo presväté telo.

O týždeň na to v sobotu, tretiaci zo ZŠ Komenského spolu s tretiakmi zo ZŠ Hutníckej mali kajúcu pobožnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva a následne v nedeľu 31. mája 2015, slávili slávnosť 1. svätého prijímania.

Po tejto nedeli nasledoval biely týždeň pre deti, kedy v bielych rúchach prichádzali na večerné sv. omše a takto prijímali veľký Boží dar, Kristovo telo. Tieto deti sa už úplne zúčastňujú toho veľkého tajomstva – sv. omše – času neba na Zemi.

Tešme sa s nimi z toho a vyprosujme im stále čisté srdiečka a radosť z najosobnejšieho stretnutia s Kristom v Eucharistii.

Pridať komentár