Zatiaľ žiadne komentáre

Deviatnim k sv. Vincentovi Pallottimu v našej farnosti

Slovo „Deviatnik“ sa pred niekoľkými rokmi veľmi často používalo u veriacich, ktorí sa obracali s prosbou o pomoc vo svojich ťažkostiach na svätých. Táto modlitba trvá 9 dní.

A tak aj v našej farnosti sme práve v deň sviatku sv. Vincenta Pallottiho, 22. januára 2015, odovzdaním obrazu Sv. Vincenta s rodinou, začali aj v našich rodinách modlitbu „Deviatnika“. Na sídlisku v SBM boli odovzdané 2 obrazy a vo farskom kostole v Smižanoch 7 obrazov. Obrazy putujú z rodiny do rodiny.

A kto dnes nepociťuje problémy, ťažkosti, či to už v manželstve, pri výchove detí, v práci, pri hľadaní zamestnania, pri neistej situácii vo svete, ktorú deň čo deň môžeme vidieť a počuť ? To všetko môžeme zahŕňať do modlitieb a prosieb „Deviatnika“ k sv. Vincentovi.

Nech je pomocníkom a oporou naším rodinám. Len modlitbou môžeme si vyprosiť požehnanie pre deti, rodinu, farnosť, celý svet.

Pridať komentár