Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgický sviatok spomienky na Jána Pavla II.

22. október 1978 bol deň, keď novozvolený Sv. Otec Ján Pavol II. zasadol na pápežský stolec.

Uplynulo už 36 rokov od jeho zvolenia a práve v tomto roku v Nedeľu Božieho Milosrdenstva bol vyhlásený za „Svätého“. Liturgický sviatok Sv. Jána Pavla II. bol stanovený na 22. október 2014. V živej pamäti máme slová Sv. Otca Jána Pavla II. „Nebojte sa – otvorte svoje srdcia Kristovi dokorán.“ Karol Wojtyla vedel čo znamená povolanie pápeža. Počas hlasovania pohrúžený do tichej a horlivej modlitby, napokon tichým a istým hlasom povedal: „Prijímam“. Jeho „áno“ znamenalo úplnú a vedomú pripravenosť na mučeníctvo. Boh pripravoval Cirkev na príchod Jána Pavla II. aj smrťou jeho predchodcu Jána Pavla I. 22. októbra 2014 sa aj v našej farnosti Smižany – vo Svätyni Božieho Milosrdenstva po prvýkrát stretli veriaci pri novoustanovenom liturgickom sviatku Jána Pavla II. na svätej omši, ktorú celebrovali kňazi – spišskonovoveský dekan Mgr. Slavomír Gallik a o. Adam Luba predstavený rehoľnej komunity vo SBM. Po slávnostnom požehnaní si veriaci uctili relikviu Sv. Otca Jána Pavla II, ktorá sa nachádza vo Svätyni Božieho Milosrdenstva.

„ Sv. Ján Pavol II. buď nám na pomoci, oroduj za nás u nášho Nebeského Otca.“

Pridať komentár