Zatiaľ žiadne komentáre

ECHO z misií

Aj názov tohto článku môže byť zhodný s časopisom, ktorý vydávajú otcovia pallotíni, ktorí pôsobia aj na misiách. V misijnú nedeľu sa podelila so svojimi zážitkami a osobnými skúsenosťami Mgr. Janka Gerčáková, ktorá ako dobrovoľníčka bola na 3-mesačnom pobyte v Afrike, konkrétne v Rwande.

Zo zaujímavého rozprávania sme sa veľa dozvedeli o tejto krajine. Priblížila nám slovom aj obrazom prácu, na ktorej sa podieľala ona sama. Bola to práca s deťmi – v škole. Jazyk jej problém nerobil, pretože ovláda anglický jazyk a tieto africké deti už od troch rokov sa začínajú učiť jazyky – anglický, francúzsky a samozrejme ich rodný jazyk. Keď dovŕšia 6 rokov ovládajú tri jazyky. Rwanda je jedna z najzaostalejších a najchudobnejších krajín Afriky. Sú to odlišné podmienky pre život , v porovnaní s našimi. Ďalšiu informáciu, ktorú podala je už pallotínmi rozvinutá „Adopcia srdca“– ktorú ponúkajú misionári a je veľkou pomocou pre tieto deti a ich rodiny. Za prostriedky, ktoré im adoptívni rodičia posielajú, môžu navštevovať školu a vzdelávať sa. Zároveň tieto deti môžu byť v kontakte aj so svojimi adoptívnymi rodičmi a rodičia ich môžu navštíviť v rámci svojich možnosti.

Obohatení skúsenosťami a zážitkami Mgr. Janky Gerčákovej sme odchádzali s myšlienkou pomôcť a prispieť týmto deťom na ich ceste ku vzdelávaniu.

Pridať komentár